Fullstack development, Embedded Systems en Operations

Wij verzorgen zowel de full-stack (inclusief embedded) en iteratieve ontwikkeling van het systeem als de deployment op metal of in de cloud. Dit betekent dat de hele straat van idee tot realisatie, deployment en onderhoud onder onze verantwoordelijkheid valt. Hierbij ontwikkelen wij zowel de embedded systemen (inclusief elektronica), back-end systemen en de front-end processing. De klant staat hierbij centraal en bepaalt wat van het systeem verwacht wordt (de zogenaamde business rules). Wij zullen deze business rules omzetten in concrete plannen en stappen. Een groot voordeel is dat alle disciplines onder onze verantwoordelijkheid vallen. Dit houdt in dat wij in staat zijn sneller problemen te detecteren en op te lossen en nieuwe functionaliteiten te introduceren.


...
Fullstack development

Fullstack development omvat alle disciplines die nodig zijn om een systeem te realiseren. Als input zijn in feite alleen een architectuur en de business rules nodig. De business rules worden door de klant aangeleverd en wij doen de rest. De fullstack developer werkt net zo gemakkelijk aan de processen aan de front-end (HTML, javascript, angular-js, etc. ) als aan de back-end processen (Java, C, Springboot, gedistribueerde databases). Door het beheersen van het hele proces kunnen we snel en vakkundig nieuwe functionaliteiten introduceren en bugs oplossen.

...
Embedded Systems/Elektronica

Als wij het over de full stack hebben, dan hebben wij het ook over de volledige straat inclusief embedded systems development en de nodige elektronica! Onze ontwikkelaars voelen zich net zo makkelijk thuis in javascript, html en java als print-platen, oscilloscopen, weerstanden, condensatoren, opamps, actuatoren en sensoren. Systemen waar wij aan werken bestaan dus niet alleen over de front-end en back-end software, maar ook over embedded software en elektronica, die het mogelijk maken om met allerlei hardware systemen (actuatoren en sensoren) in een real-time domein te interacteren.

...
Devops

Naast het full-stack ontwikkelen van het volledige systeem, verzorgen wij ook tegelijk de deployment en de 24/7 operatie. Zo zijn er korte lijnen tussen het ontwikkel- en operationsteam en kunnen verbeteringen en bugfixes snel operationeel worden gemaakt. Hierbij wordt een agile en iteratieve manier van ontwikkelen gehanteerd met als hoofddoel om zo snel mogelijk alle stakeholders erbij te betrekken om zodoende tijdig te kunnen worden bijgestuurd.

...
Iteratieve ontwikkeling

Ons ontwikkelproces is iteratief. Dat wil zeggen dat we dezelfde processen continu blijven herhalen, totdat de klant tevreden is over het resultaat. Dankzij korte overleglijnen tussen development en operations (DevOps) en onze kennis over de volledige ontwikkelstraat, zijn we in staat om een complex systeem met hoge kwaliteit te bouwen in een relatief korte tijd.